طراحی و ساخت کنترل موتور سه فاز سی هزار دور(شرکت افزار کیمیای فارس)جهت کنترل دور موتور های الکتریکی سرعت بالا در سال 1381 راه اندازی شد.