سيستم ارسال و دريافت اطلاعات Amin و ADS روميزيقابلیتها:

  1. اندازه گيري دما
  2. اندازه گيري ولتاژ DC
  3. تشخيص وجود ولتاژ AC
  4. دريافت 8 آلارم ديجيتال (8 عدد کنتاکت ورودي) 
  5. دريافت اطلاعات از سيستمهاي ديگر

 

ولتاژ کار:

  1. 220 AC

 

بستر های انتقال:

  1. خط تلفن
  2. زوج سیم
تماس جهت سفارش