طراحی و ساخت یونیت کنترلکمپرسور های صنعتی(تی بی ام قطار شهری شیراز)جهت کنترل و عیب یابی کمپرسور های صنعتی هوا از سال 1388 در قطار شهری راه اندازی شد. هوا را با فشار مشخصی تولید و کنترل می کند؛ برای مثال اگر سیستم را روی فشار مشخصی تنظیم کردیم با جابه جایی فشار از مقدار مشخص سیستم خاموش و روشن می شود.