سیستم ارسال اطلاعات ADS دیواریقابلیتها:

  1. اندازه گيري دما
  2. اندازه گيري ولتاژ DC
  3. تشخيص وجود ولتاژ AC
  4. دريافت 8 آلارم ديجيتال (8 عدد کنتاکت ورودي) 

 

ولتاژ کار:

  1. 220 AC
  2. باتری داخلی

 

بستر های انتقال:

  1. خط تلفن
  2. زوج سیم
تماس جهت سفارش