طراحی و ساخت پروسس کنترل سی آی پی (شرکت لبنیات رامک)در سال 1380، جهت کنترل سیستم شست و شوی تاسیسات نصب و راه اندازی گردید. در صنایع غذایی به دلیل فاسد شدن سریع مواد غذایی، مخازن و لوله های حاوی مواد غذایی باید به طور دائم پاک سازی شوند. به این صورت که مواد غلیایی با غلظت مشخص، در دما و زمان خاص در این مخازن ولوله ها ریخته می شوند و همچنین DB (مقدار جریان محلول) باید کنترل شود.